Helsingfors Folkdansdistrikt r.f.

Ansökningar om understöd från Hfd

Om du vill ansöka om understöd från Hfd så ska du

a) fylla i en blankett som finns här.

b) dessutom mejla helsingfors.folkdansdistrikt [på] gmail.com

Observera att den sökande måste vara medlem i Finlands svenska folkdansring via Hfd för att kunna söka understöd.

Uppgifterna samlas enbart in för att kunna fatta beslut i styrelsen och sparas för att kunna kontrolleras av verksamhetsgranskaren.