Helsingfors Folkdansdistrikt r.f.

Helsingfors Folkdansdistrikt

Styrelse 2020:

Mia Ikonen (f. Blomster), ordförande
E-post: blomster.mia(på)gmail.com

Kristina Weimer, sekreterare & webbansvarig
E-post: kristina.weimer(på)gmail.com
Tfn: 040-715 3996

Lisa Södergård, vice ordförande, protokollförare
E-post: lisa.sodergard(på)me.com

Maria Masalin, kassör
E-post: maria.masalin(på)iki.fi

Cynde Sadler, värdinna
E-post: cyndance (på)  gmail.com

Nathalie Nyström, vice värdinna
E-post: nathalie.nystrom (på) gmail.com

Pernilla Sved, medlem
E-post: psved98 (på) gmail.com